ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจบ้านห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ดำเนินการตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจบ้านห้วยถั่วเหนือ กลุ่มข้าวแตนเพชรอัมพร หมุ่ที่ 6 ตำบล ห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
(Visited 69 times, 1 visits today)