ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัวพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ฯลฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาชีพเลี้ยงวัว ตำบลหนองบัว กลุ่มอาชีพทอพรมเช็ดเท้าจากผ้าและกลุ่มอาชีพทอพรมเช็ดเท้าจากใยมะพร้าว ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
(Visited 25 times, 1 visits today)