ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.
ว่าที่ ร.ต. ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัวพร้อมด้วยนางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว นายก อบต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม ร่วมมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 1,500 บาท ได้แก่
1. ด.ญ.ณัฐณิชา ทับน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ 2.ด.ช.คมสัน บุญพันธ์ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยถั่วใต้ 3.ด.ช.ณัฐพร หนูโชติ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลับและ 4. ด.ช.อนุสรณ์ ศิริชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง
(Visited 36 times, 1 visits today)