โครงการ บวร ปันสุข สู้ภัย COVID – 19 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ บวร ปันสุข สู้ภัย COVID – 19 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดรังย้อย

นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อช และราษฎร บ้านรังย้อย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยถั่วเหนือ ร่วมกันปลูกผักสวนครัว ณ วัดรังย้อย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยทางวัดร่วมกับชุมชนเป็นต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร แบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือประชาชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ได้มีผักสวนครัวไว้รับประทาน
(Visited 94 times, 1 visits today)