ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองบัว

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัวพร้อมกับคณะอนุกรรมการ ฯลฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองบัว ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพเลี้ยงวัวที่จำนวน 6 กลุ่ม
(Visited 39 times, 1 visits today)