ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ร่วมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่เสนอโครงการเพื่อไปประกอบอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพสตรีเลี้ยงวัว หมู่ 10,15 ตำบลหนองบัว หมู่ 10 ตำบลหนองกลับ และกลุ่มอาชีพเลี้ยงหมู หมู่ 6 ตำบลหนองกลับ ซึ่งกลุ่มสมาชิกสตรีร่วมให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

(Visited 27 times, 1 visits today)