พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 5

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว กลุ่มองค์กร และเครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงาน ลูกจ้าง จิตอาสา และประชาชน ร่วมพิธี ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ 1. พิธีทำบุญตักบาตร 2. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

(Visited 45 times, 1 visits today)