พิธีแห่ผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอหนองบัว และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทับลุ่ม จัดพิธีแห่ผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พะบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรวมพลังของชุมชนต่อสู้ยาเสพติด โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ และประชาน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยมียอดผ้าป่าสมทบในครั้งนี้ จำนวน 25,407 บาท

(Visited 124 times, 1 visits today)