พิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหนองบัว และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทับลุ่ม ร่วมจัดพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านทับลุ่ม หมู่ 5 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระใบฎีกาธนากร โฆสธัมโม เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต 1 เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดทับลุ่ม ต. วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ในการนี้มียอดแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน เป็นจำนวน 20,000 บาท และยอดผ้าป่าสมทบ เป็นจำนวน 41,857 บาท

(Visited 20 times, 1 visits today)