สภากาแฟ ตำบลหนองบัว

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมายให้ สิบเอกอรุณ ช่วยอุระชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมเสวนาสภากาแฟตำบลหนองบัว ครั้งที 6 ณ ศาลาประชาคมบ้านป่ารัง หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน ร่วมพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร

(Visited 338 times, 1 visits today)