ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอหนองบัว

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว พร้อมด้วย สิบเอกอรุณ ช่วยอุระชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอหนองบัว โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัวได้กรุณามามอบแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ เน้นย้ำการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้ถูกต้องตามระเบียบ และธนาคารออมสิน ร่วมชี้แจงพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการมาตรการ ที่ดำเนินการกับธนาคารให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งดำเนินการประชุมโดยนายนที แก้วทอง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์

(Visited 35 times, 1 visits today)