นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัวร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลหนองบัว สถาบันการศึกษาและส่วนราชการต่างๆ ได้ดำเนินการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย “ตลาดอาหารเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ”

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น. อำเภอหนองบัว โดยนา [...]

อ่านต่อ