นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองบัว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nsnnongbua วันที่ 13 ม.ค. 2565

พช.หนองบัว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองบัว และ กอ.รมน.จ.นครสวรรค์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับอำเภอฯ

บริการของเรา