กิจกรรมจิตอาสา และดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

📢จัดกิจกรรมจิตอาสา และดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเก [...]

อ่านต่อ