สำนักงานพัฒนาชุมชนนบพิตำ ลงพื้นที่จัดประชุมอาสาสมัครผู้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

สำนักงานพัฒนาชุมชนนบพิตำ ลงพื้นที่จัดประชุมอาสาสมัครผู้ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำร่วมกิจกรรม โครงการสานพลังเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำร่วมกิจกรรม โครงการสานพลัง [...]

อ่านต่อ

ปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัย Covid -19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

📢 ปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัย Covid -19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เอามื้อสามัคคี หนำข้าว

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนร [...]

อ่านต่อ

ขับเคลื่อนกิจกรรม การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวฐิติรัตน์ รส [...]

อ่านต่อ