โครงสร้างบุคคลากร

สิบตำรวจตรี อุดมศักดิ์ กาญจนหิรัญ

พัฒนาการอำเภอนบพิตำ

นายสมเกียรติ ไชยณรงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) ประสานงาน ตำบลกะหรอ และ ตำนาเหรง

นางสาววลัยลักษณ์ หนูพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) ประสานงานตำบลกรุงชิง และ ตำบลนบพิตำ

นางสาวพนิตพร ด้วงฤทธิ์

อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐ รับผิดชอบ ตำบลนบพิตำ

(Visited 713 times, 1 visits today)