พัฒนาการอำเภอนบพิตำ

นายสมเกียรติ ไชยณรงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) ประสานงาน ตำบลกะหรอ และ ตำนาเหรง

นายสาธิต จิตจำนงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) ประสานงานตำบลกรุงชิง และ ตำบลนบพิตำ

นางสาวชณัฎฐา ตรีกำจร

อาสาพัฒนา (อสพ.) รับผิดชอบ ตำบลนบพิตำ

(Visited 894 times, 1 visits today)