สิบตำรวจตรี อุดมศักดิ์ กาญจนหิรัญ

พัฒนาการอำเภอนบพิตำ

นายสมเกียรติ ไชยณรงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) ประสานงาน ตำบลกะหรอ และ ตำนาเหรง

นางสาววลัยลักษณ์ หนูพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) ประสานงานตำบลกรุงชิง และ ตำบลนบพิตำ

นางสาวพนิตพร ด้วงฤทธิ์

อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐ รับผิดชอบ ตำบลนบพิตำ

(Visited 757 times, 1 visits today)