สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลนบพิตำ  อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่เขตพัฒนา จำนวน ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลนบพิตำ จำนวน ๙ หมู่บ้าน  ตำบลกรุงชิง จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน  ตำบลกะหรอ จำนวน ๙ หมู่บ้าน และตำบลนาเหรง จำนวน ๙ หมู่บ้าน

แบ่งการปกครองออกเป็น ๔ ตำบล
ได้แก่

ตำบลนบพิตำ  ๙ หมู่บ้าน

ตำบลกรุงชิง  ๑๑ หมู่บ้าน

ตำบลกะหรอ  ๙ หมู่บ้าน

ตำบลนาเหรง ๙ หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน ๓ องค์การบริหารส่วนตำบล และ ๑ เทศบาลตำบล (เทศบาลตำบลนาเหรง)

แหล่งท่องเที่ยว เด่นๆ ได้แก่ น้ำตกกรุงชิง  ถ้ำหงส์  ทะเลหมอกกรุงชิง  ทะเลหมอกเขาเหลี่ยม  และอีกหลายแห่ง  ด้านวัฒนธรรมประเพณี ที่มีการสืบทอด ได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาน้อย  ตำบลกะหรอ  ประเพณีทำบุญให้ทานไฟ  ตำบลนาเหรง  ประเพณีทำบุญหน้าท่า  ตำบลกรุงชิง

(Visited 1,319 times, 1 visits today)