เยี่ยมเยียนกลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านพิตำ ตำบลกรุงชิง

“พช.นบพิตำ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ”

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๐.๐๐น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ โดยนางจารีย์ พรหมเกิด พัฒนาการอำเภอนบพิตำ มอบหมายให้นายสาธิต จิตจำนงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวชณัฏฐา ตรีกำจร อาสาพัฒนา (อสพ.) ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านพิตำ หมู่ที่ ๓ ตำบลกรุงชิง ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการกลุ่ม ทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ของกลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านพิตำ เริ่มจัดตั้ง เมื่อ ปี ๒๕๔๔ ปัจจุบันมี สมาชิก ๘๐๒ คน มีเงินสัจจะสะสม ๒๒ กว่าล้านบาท มีผลกำไรเดือนละ แสนกว่าบาท

ทั้งนี้ ได้ให้กำลังใจแก่คณะกรรมการฯ ในการบริหารจัดการกลุ่มให้เติบโต มีความเข้มแข็ง และให้บริหารจัดการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไป

#กรมการพัฒนาชุมชน
#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
# TPMAP
#SEPtoSDGs
#SDGforAII@Kmitl

ภาพ/ข่าว : สพอ.นบพิตำ

  • “น้ำตกกรุงชิง ต้นประสวยยิ่ง เด่นจริงคลองกลาย แร่ธาตุป่าไม้ ค่ายลูกเสือจังหวัด เมืองประวัติโบราณ”
(Visited 14 times, 1 visits today)