พช.นบพิตำ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดคงคาวดี

“นบพิตำ บ้านเรา”

6 ก.ค. 65 ณ วัดคงคาวดี มี.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

นางจารีย์ พรหมเกิด ได้มอบหมายให้ สมเกียรติ ไชยณรงค์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกะหรอ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ที่วัดคงคาวดี ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จิตอาสารวม 180 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กวาดขยะ ถอนหญ้า เก็บขยะ และตัดหญ้าบริเวณ วัดคงคาวดี
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ส่วนราชการ/องค์ปกครองส่วน ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

พช.น่าอยู่ ผูู้คนน่ารัก

(Visited 14 times, 1 visits today)