สำนักงานพัฒนาชุมชนนบพิตำ ลงพื้นที่จัดประชุมอาสาสมัครผู้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

สำนักงานพัฒนาชุมชนนบพิตำ ลงพื้นที่จัดประชุมอาสาสมัครผู้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

วันที่ 30 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 น.

นางสาวฐิติรัตน์ รสนู พัฒนาการอำเภอนบพิตำ มอบหมายให้พัฒนากรประจำตำบล อสพ. และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นตำบลกรุงชิง และ ตำบลกะหรอ โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ชี้แจงดังนี้
1. สอนการดาวโหลดการติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. สำหรับเครื่อง PC
2. ลงโปรแกรมสำหรับมือถือ Mobiil application
3. การบันทึกข้อมูลผ่านทาง Web application
4. ทดลองการใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล การเข้าระบบ
5. ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล เป้าหมายการจัดเก็บแต่ละหมู่บ้าน
6.ชี้แจงค่าจัดเก็บและค่าบันทึกข้อมูลและทดลองบันทึกข้อมูล ตอบข้อซักถามปัญหาในการบันทึก

(Visited 13 times, 1 visits today)