ประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

ประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
ทีมงาน สพอ.นบพิตำ นำโดยนายสมเกียรติ ไชยณรงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งใน หมู่ที่ 8 ตำบลนบพิตำ อ.นบพิตำ ได้สร้างความรู้ความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน ความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ที่มาของทุน กองทุนแม่ของแผ่นดิน
1.ทุนศักดิ์สิทธิ์ เงินขวัญถุงพระราชทาน
2.ทุนศรัทธา
3.ทุนปัญญา
การขับเคลื่อนกิจกรรมในวันนี้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้สนใจ และจะร่วมขับเคลื่อน ประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านรับรู้และเข้าใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 เพื่อความปลอดภัย

(Visited 6 times, 1 visits today)