สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำร่วมกิจกรรม โครงการสานพลังเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำร่วมกิจกรรม โครงการสานพลัง [...]
อ่านเพิ่มเติม

ปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัย Covid -19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

📢 ปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัย Covid -19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เอามื้อสามัคคี หนำข้าว

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนร [...]
อ่านเพิ่มเติม

ขับเคลื่อนกิจกรรม การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวฐิติรัตน์ รส [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา และดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

📢จัดกิจกรรมจิตอาสา และดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเก [...]
อ่านเพิ่มเติม