โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมบูรณาการ โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2564 และโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนสวยด้วยผักสวนครัวเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายจรัญ  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสาทร หวังพัฒน์  นายอำเภอนบพิตำ เป็นผู้กล่าวต้อนรับในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอนบพิตำ และจัดกิจกรรมถนนสวยด้วยผักสวนครัว ถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าพุด ต.นาเหรง  อ.นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 21 times, 1 visits today)