ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

🍀💦น้ำตกกรุงชิง ต้นประสวยยิ่ง เด่นจริงคลองกลาย แร่ธาตุป่าไม้ ค่ายลูกเสือจังหวัด เมืองประวัติโบราณ🌿🌳

📢 วันที่ 18 มกราคม 2564
เวลา 13.00 น.
นางสาวฐิติรัตน์ รสนู นักวิชาการ พัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนบพิตำ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 52 ปี อาสาพัฒนาชุมชน ในวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. – 14.00 น.ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าอำเภอนบพิตำ (บริเวณบ้านพักนายอำเภอ) กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้
1. ตกแต่ง ดายหญ้า ซ่อมแซมพันธุ์ผัก พันธุ์ไม้บริเวณศูนย์เรียนรู้
2. ปล่อยพ้นธุ์ปลาสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
3. แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ อช./ ผู้นำ อช.

(Visited 19 times, 1 visits today)