ติดตาม กข.คจ.

🍀น้ำตกกรุงชิง ต้นประสวยยิ่ง เด่นจริงคลองกลาย แร่ธาตุป่าไม้ ค่ายลูกเสือจังหวัด เมืองประวัติโบราณ🌿

📢 วันที่ 15 มกราคม 2564
เวลา 13.00 น.
นางสาวฐิติรัตน์ รสนู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนบพิตำ พร้อมด้วย นางสาววลัยลักษณ์ หนูพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวชณัฎฐา ตรีกำจร อาสาพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ได้ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจแก่คณะกรรม โครงการ กข.คจ. ในการแก้ไขปัญหาผู้ยืมเงินไม่ส่งคืนเงินยืม ซึ่งในวันนี้ผู้ยืมเงินนำเงินมาส่งคืน จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 1,900 บาท (เป็นไปตามข้อตกลงหลังมีการยอมรับสภาพหนี้เมื่อเดือนธันวาคม 2563) ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน บ้านสวนกลาง ม.3 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ 🎯

(Visited 34 times, 1 visits today)