ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานพัฒนาชุมชน

วันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ ประชุมทีมงาน สพอ.นบพิตำ โดย นางสาวฐิติรัตน์ รสนู พัฒนาการอำเภอ ประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตรมยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้

  1. โครงการ โคก หนอง นา โมเดล
  2. 2.หมู่บ้านเศรษฐกิจกิจพอเพียง
  3. 3.ทุนชุมชน  ออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ กข.คจ.
  4. สืบสานอนุถรักษ์ภาษาไทย
  5. โครงการ flagship จังหวัด การพัฒนา 1 หมู่บ้าน 1 พัฒนากร 1 ตำบล
  6. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  7. การดำเนินงานไตรมาส 1-2
  8. กรดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน   เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเป้าหมาย สร้างความเข้าใจร่วมกัน
(Visited 19 times, 1 visits today)