ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นำโดยนายสมเกียรติ  ไชยณรงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนบพิตำ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ วางแผนการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1,2  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ

(Visited 19 times, 1 visits today)