ติดตามโครงการ แก้ไขปัญหาความยากจน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสมเกียรติ ไชยณรงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนบพิตำ พร้อมด้วยนางสาววลัยลักษณ์  หนูพันธ์ นว.พช. และนางสาวชณัฎฐา  ตรีกำจร อสพ. ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีผู้แทนครัวเรือนมาให้ข้อมมูลการยืมเงิน และชำระคืนเงินยืม ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน บ้านสวนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลนบพิตำ  อำเภอนบพิตำ

(Visited 17 times, 1 visits today)