“ปรับทุกข์ ผูกมิตร”

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผอ.กลุ่มงานประสานฯ สพจ.นศ. นายธีระพงศ์ บรรณราช มาเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.พช.อ.นบพิตำ และแนะนำให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ น้องๆ พช.นบพิตำ ซาบซึ้งน้ำใจ “เราไม่ทิ้งกัน” แต่อยากบอกว่า “งานในหน้าที่พวกเรารักษาได้ แต่ถ้า……ใครอยากได้ให้มารักษาเอาเอง ครับ” (สมเกียรติ:ข่าว)

(Visited 16 times, 1 visits today)