นบพิตำ ประชุมคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.

สพอ.นบพิตำ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.หมู่บ้านที่อยู่ระหว่างเร่งรัดการชำระเงินยืม จำนวน 6 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการกองทุน กข.คจ หมู่บ้าน ที่ประชุมได้เสนอปัญหา  สาเหตุ วิธีการแก้ และจัดทำแผนสนับสนุนในระดับหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน และปฏิญาณตนว่าจะต้องทำให้สำเร็จและจบในคณะกรรมการฯ ชุดนี้

(Visited 17 times, 1 visits today)