วันที่ 5 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วัดบุญนารอบ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ ขอขอบคุณพี่น้องชาวนบพิตำที่ร่วมทำบุญสมทบกองทุนพัฒนาเด็กฯ รับบุญทั่วกันนะครับ

(Visited 8 times, 1 visits today)