โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน

วันที่(10 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสาทร หวังพัฒน์ นายอำเภอนบพิตำ เป็นประธานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัติวิถี หลาดนัดวัดเขา ม.5 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ

(Visited 17 times, 1 visits today)