ส.ต.ต.อุดมศักดิ์ กาญจนหิรัญ พััฒนากรอำเภอนบพิตำ เยี่ยมคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

พัฒนาการอำเภอนบพิตำ สิบตำรวจตรี อุดมศักดิ์ กาญจนหิรัญ ร [...]
อ่านเพิ่มเติม