อำเภอนบพิตำ ประชุม กพสอ. เตรียมงานวันสตรีสากล

นางจารีย์  พรหมเกิด พัฒนาการอำเภอนบพิตำ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีสากล เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ

(Visited 37 times, 1 visits today)