หมู่บ้านรักแผ่นดินพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง

นางจารีย์ พรหมเกิด พัฒนาการอำเภอนบพิตำ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมครอบครัวพัฒนา ตามโครงการหมู่บ้านรักแผ่นดินพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาแงะ หมู่ ๑ ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช และดูงานในพื้นที่ บ้านควนเถียะ ต.นางหลง อ.ชะอวด

(Visited 54 times, 1 visits today)