ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ อ.นบพิตำ เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว

 เมื่อ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรี อุทัย ทาบทอง นายอำเภอนบพิตำ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัด ประชารัฐไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ บ้านปากลง ตำบลกรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช และมีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายประมวล วรานุศิษฎ์,พัฒนาการอำเภอนบพิตำ นางจารีย์ พรหมเกิด,นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนางสาวจันทิมา  ศรีนุรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง, ผู้ใหญ่บ้านจากตำบลกรุงชิง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน

(Visited 103 times, 1 visits today)