อำเภอนบพิตำ ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอนบพิตำ นำกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ โรงแรมราวดี อ.เมือง นครศรีธรรมราช โดยร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๐ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  

(Visited 46 times, 1 visits today)