ว่าที่ ร.ต.อุทัย ทาบทอง นายอำเภอนบพิตำ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบดอกไม้จันทน์ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ว่าที่ ร.ต.อุทัย ทาบทอง นายอำเภอนบพิตำ และหัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมกิจกรรมรับมอบดอกไม้จันทน์ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จากจิตอาสาหมู่บ้านต่างๆ จำนวน ๓๘ หมู่บ้าน และจากชมรมคนรักในหลวง  อำเภอนบพิตำ โดยมีนางจารีย์  พรหมเกิด พัฒนาการอำเภอฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

(Visited 110 times, 1 visits today)