บ้านหัวทุ่ง ต.กะหรอ อ.นบพิตำ ปลูกดอกไม้สีเหลืองภายในหมู่บ้าน

บ้านหัวทุ่ง หมู่ ๕ ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช นำโดยผู้ใหญ่อนันต์  คล้ายพิมล ผู้นำชุมชน และราษฎร ร่วมปลูกดอกไม้สีเหลือง ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้บานเหลืองทั่วหมู่บ้านในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

(Visited 138 times, 1 visits today)