นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ติดตามโครงการสำนักงานน่าอยู่ และกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ที่ สพอ.นบพิตำ

นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวรุ่งรัตน์  ช่วยเนื่อง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตามตรวจเยี่ยม สพอ.นบพิตำ มีนางจารีย์ พรหมเกิด พัฒนาการอำเภอฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลต่างๆ ประกอบการติดตามตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้

(Visited 71 times, 1 visits today)