นายเทียนชัย ลิ่มกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.นศ.เยียมชมการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา ที่กลุ่มวิสาหกิจ สกย.คงคาพัฒนา

นายเทียนชัย  ลิ่มกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ SE สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมกิจการแปรรูปยางพารา ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สกย.คงคาพัฒนา เพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดแนวทางการพัฒนา ตาม ๕ กระบวนงานของ SE มีนางจารีย์ พรหมเกิด พัฒนาการอำเภอนบพิตำ และสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับและนำชมกิจการ

(Visited 94 times, 1 visits today)