อำเภอนบพิตำ ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอนบพิตำ นำกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมก [...]
อ่านเพิ่มเติม

ว่าที่ ร.ต.อุทัย ทาบทอง นายอำเภอนบพิตำ มอบเกียรติบัตร ผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับอำเภอ

ว่าที่ ร.ต.อุทัย ทาบทอง นายอำเภอนบพิตำ มอบเกียรติบัตรให [...]
อ่านเพิ่มเติม

ว่าที่ ร.ต.อุทัย ทาบทอง นายอำเภอนบพิตำ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบดอกไม้จันทน์ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ว่าที่ ร.ต.อุทัย ทาบทอง นายอำเภอนบพิตำ และหัวหน้าส่วนรา [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ติดตามโครงการสำนักงานน่าอยู่ และกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ที่ สพอ.นบพิตำ

นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวรุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายเทียนชัย ลิ่มกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.นศ.เยียมชมการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา ที่กลุ่มวิสาหกิจ สกย.คงคาพัฒนา

นายเทียนชัย  ลิ่มกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาช [...]
อ่านเพิ่มเติม