บ้านตลาดจันทร์ จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นายสมยศ นาคัน ผู้ใหญ่บ้านตลาดจันทร์ หมู่ ๒ ต.กะหรอ ร่วม [...]
อ่านเพิ่มเติม

บ้านหัวทุ่ง หมู่ ๕ ต.กะหรอ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๒๕๖๐

บ้านหัวทุ่ง หมู่ ๕ ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช จัด [...]
อ่านเพิ่มเติม