นางสาวฐิติรัตน์ รสนู

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนบพิตำ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช