ข่าวประชาสัมพันธ์

05 ม.ค. 2566

📣จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัย หมู่ 11 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ

📣จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ย [...]
05 ม.ค. 2566

📣จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบกลุ่มสตรีที่เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) ประจำปีงบประมาณ 2566

📣จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจส [...]
04 ม.ค. 2566

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ จัดกิจกรรมอบรมการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.ด้วยเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2566

📣จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ จัดกิจกรรมอบรมการจัดเก็ [...]
04 ม.ค. 2566

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ จัดกิจกรรมอบรมการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.ด้วยเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2566

📣จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ จัดกิจกรรมอบรมการจัดเก็ [...]
26 ธ.ค. 2565

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ นายทองทวน วาปิโย เจ้าของแปลงศูนย์เรียนรู้ โคกหนอง นาโมเดลหลอดน้อย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองกี่ประชาสามัคคี อ.หนองกี่ ในโครงการฝึกทักษะเรียนรู้สู่อาชีพเพื่อความอยู่รอด ” โคก หนอง นา โมเดล “

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ นายทองทวน วาปิโย เจ้าของ [...]
26 ธ.ค. 2565

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ต้อนรับคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ต้อนรับคณะกรรมการหมู่บ้า [...]