📣จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

📣จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
🗓วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
🔷️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในหัวข้อ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสวมใส่ผ้าไทย ตามมติครม. อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน
👉และเป็นการส่งเสริมและกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ต่อไป
🐄ข่าวโดย : ทีมข่าวสอพอออ.โนนสุวรรณ

(Visited 5 times, 1 visits today)