จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ร่วมดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนสุวรรณ

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ร่วมดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนสุวรรณ
🗓วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
เทศบาลโนนสุวรรณดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน นำโดยนางสาวศุภิสรา ศรีงาม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณและคณะทำงาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ สจ.อดิศา จันทร์มณี กำนันตำบลโกรกแก้ว และครัวเรือนในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาล
ในการนี้นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวด้วย
✨️โนนสุวรรณถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน งามตระการผ้าไหม บุญบั้งไฟน่าชม ดื่มนมโคพันธุ์ดี มากมียางพารา นักกีฬาโอลิมปิก
📸ข่าวโดย : ทีมข่าวสอพอออ.โนนสุวรรณ
#จังหวัดบุรีรัมย์
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

(Visited 28 times, 1 visits today)