จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าว ครัวเรือนโคก หนอง นา แปลงนางสมบัติ พงษ์นา (งบเงินกู้) พื้นที่ 3 ไร่ บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกรกแก้ว

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าว ครัวเรือนโคก หนอง นา แปลงนางสมบัติ พงษ์นา (งบเงินกู้) พื้นที่ 3 ไร่ บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกรกแก้ว
🗓วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
🔷️นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และเครือข่ายครัวเรือนโคกหนองนาในพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณ ดำเนินงานกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงครัวเรือนโคก หนอง นางสมบัติ พงษ์พันนา(งบเงินกู้) พื้นที่ 3 ไร่ บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกรกแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่างๆในแปลงแต่ละครัวเรือน และวางแผนกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อให้เครือข่ายโคกฯ อำเภอโนนสุวรรณ มีความเข้มแข็งต่อไป
นอกจากนี้ยังพบว่าครัวเรือนฯ มีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📸ข่าวโดย : ทีมข่าวสอพอออ.โนนสุวรรณ
(Visited 18 times, 1 visits today)