จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.โนนสุวรรณ ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน

จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.โนนสุวรรณ ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน
🔷️นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทีมพี่เลี้ยง ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายส่วนท้องถิ่น ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ภายใต้แนวทาง “แก้จนคนโนนสุวรรณ”
โดยครั้งนี้ลงพื้นที่ติดตาม และมอบสิ่งของ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามระบบ TPMAP ด้านความเป็นอยู่และด้านรายได้ ในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน ดังนี้
1. นางสมจิตร รักเพื่อน หมู่ 4 บ้านหนองแค
2. นางสาวประพันธ์ รักษ์สัตย์ หมู่ 5 บ้านทวีทรัพย์
3. นายสำรวย ชอบสว่าง หมู่ 7 บ้านซับสมบูรณ์
4. นายสมศักดิ์ บุญศรี หมู่ 8 บ้านหนองหิน
5. นางสาวเบิด พะวร หมู่ 11 บ้านใหม่นำเจริญ
✨️โนนสุวรรณถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน งามตระการผ้าไหม บุญบั้งไฟน่าชม ดื่มนมโคพันธุ์ดี มากมียางพารา นักกีฬาโอลิมปิก
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ
#จังหวัดบุรีรัมย์
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

(Visited 7 times, 1 visits today)