ดำเนินการปักหมุดเตรียมความพร้อมในพื้นที่ เพื่อกำหนดรูปแบบบ่อและขอบเขตการขุดในการดำเนินงานตามโครงการ โคกหนองนา โมเดล

@พช.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
-โนนสุวรรณถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน งานตระการผ้าไหม บุญบั้งไฟน่าชม ดื่มนมโคพันธุ์ดี มากมียางพารา นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิค🥊

วันที่ 8 สิงหาคม 2564
……………………………….
“โคก หนอง นา โมเดล” นางฉวี นิลวรรณ
บ้านทุ่งจังหัน หมู่​1 ต.ทุ่งจังหัน​ อ.โนนสุวรรณ
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ ได้มอบหมายให้นายธวิชัย พันงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมทั้งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ดำเนินการปักหมุดเตรียมความพร้อมในพื้นที่ เพื่อกำหนดรูปแบบบ่อและขอบเขตการขุดในการดำเนินงานตามโครงการ โคกหนองนา โมเดล (งบเงินกู้)
แปลงนางฉวี นิลวรรณ ม.1 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
…………………………….
ทีมข่าว: สพอ.โนนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย: นพต.โนนสุวรรณ

(Visited 4 times, 1 visits today)